Polityka prywatności

1. Administrator i przetwarzanie danych

1.1. Administratorem danych osobowych jest ZwiekszSprzedaz.pl Marcin Gibert, ul. Prusa 9, 73-200 Choszczno, NIP: 5941493061, tel. 500700246, e-mail: kontakt@zwiekszsprzedaz.pl.
1.2. Administrator zarządza stroną forfans.tv

2. Zakres danych

2.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub momożliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za dane osobowe uznaje się w szczególności informacje o osobie określone lub możliwe do określenia za pomocą dostępnych w bazie serwisu forfans.tv informacji, w tym m. in. adresu email, danych użytkownika oraz mechanizmów przechowywania danych dostępnych z poziomu przeglądarki na urządzeniu użytkownika.
2.2. Na potrzeby świadczenia usług przetwarzane są dane osobowe użytkowników, w szczególności jest to adres e-mail. Dodatkowo Administrator zbiera także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących odwiedzających stronę forfans.tv.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora oraz Zaufanych Partnerów, za zgodą osób, których doty świadczenia Usług, czą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
3.2. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników (przeprowadzenie testów serwisu forfans.tv), komunikacji z Użytkownikami oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

4.1. Rejestracja na stronie forfans.tv nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania konta użytkownika oraz skorzystania z usług.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
5.2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
5.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

6. Okres przetwarzania danych osobowych

6.1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora przez okres świadczenia lub/i do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika. Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzeni, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, nie dłużej jednak niż jest to wymagane przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania danych osobowy są one nieodwracalnie usuwane.

7. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

7.1. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach usługi Konto Użytkownika poprzez wysłanie prośby na adres e-mail: kontakt@zwiekszsprzedaz.pl. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
7.2. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z Usług, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

8. Odbiorcy danych osobowych

8.1. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w imieniu Administratora i wyłącznie w celach określonych przez Administratora.

9. Niezbędność podania danych

9.1. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani warunkiem zawarcia umowy. Natomiast korzystanie z wybranych Usług może wymagać wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług.

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

10.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Platformy nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

11.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Platformy dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

12. Ochrona transmisji

12.1. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

13. Prawa Użytkownika

13.1. Użytkownik dostęp do swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo do edycji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Prawo edycji danych dotyczy Użytkownika posiadającego konto.

14.1. Użytkownikowi ma prawo do usunięcia swojego konta z bazy serwisu.
14.2. Aby usunąć konto Użytkownik musi przesłać wiadomość e-mail pod tematem "Rezygnacja z konta" na adres kontakt@zwiekszsprzedaz.pl. Wiadomość musi być przesłana z adresu e-mail, który jest przypisany do konta w serwisie. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
14.3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14.4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.
14.5. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
14.6. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
14.7. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
14.8. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

15. Dane kontaktowe Administratora

15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@zwiekszsprzedaz.pl.pl, tel. 500700246 lub adres korespondencyjny ul. Tenisowa 1a/4, 73-073 Szczecin.

16. Zasady zmiany w polityce prywatności

16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

PLIKI COOKIES

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Administrator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Administrator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu;
- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
- Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
- Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
- Administrator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
- Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
- Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. - Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl